Корзина
138 отзывов
Надежный продавец Prom.ua
+380634327222
+380995011015
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или физического лица-предпринимателя.
Belli Denti

Договір публічної оферти

1. Загальні положення

 • 1.1. Теперешня оферта, відповідно до Цивільного Кодексу України є офіційною пропозицією Суспільства.
  • Фізичної особи підприємця Лесечко Ірина Василівна далі за текстом — «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі по тексту
  • «Договір», і розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця, www.bellidenti.com.ua (далі - «Інтернет-сайт»).
 • 1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

Поняття і визначення

 • 2.1. В цієї оферти, якщо контекст не вимагає іншого, нижченаведені терміни мають наступні значення:
  • «товар» - засоби гігієни, комплектуючі та супровідні предмети;
  • «Інтернет-магазин» - сайт Продавця, створений для укладення договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця із запропонованими Продавцем описом Товару на фотознімках, з допомогою мережі Інтернет, що виключає можливість безпосереднього ознайомлення Покупця з Товаром, тобто дистанційним способом продажу Товару.
  • «Продавець» - компанія, яка реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті.
  • «Покупець» - фізична особа, яка уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.
  • «Замовлення» - вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення та проведенні оплати за допомогою платіжної картки.

Предмет Договору

 • 3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується оплатити та прийняти Товар на умовах даного Договору.
 • Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, у тому числі:
  • добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;
  • самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;
  • оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;
  • обробка та доставка замовлення Покупцю у власність на умовах цього Договору.

Порядок оформлення замовлення

 • 4.1. Покупець самостійно оформляє замовлення в Інтернет-магазині через «форму кошика», або оформивши замовлення по електронній пошті, або за номером телефону, зазначеному в розділі контактів Інтернет-магазину.
 • 4.2. Термін формування замовлення до 2 робочих днів з моменту оформлення заявки. У разі, якщо замовлення оформлене у вихідний або святковий день, строк формування починається з першого робочого дня після вихідного.

Порядок оплати замовлення

 • 5.1. Покупець оплачує Замовлення за допомогою сервісу – Пром платіж, передплата на реквізити, наложений платіж, оплата банківською карткою
 • 5.2. Спосіб оплати обирається покупцем при виборі товару та може бути узгоджений з представником

Строк, вартість та умови доставки замовлення

·        6.1. Загальний термін доставки товару складається з терміну обробки замовлення і терміну доставки . Термін обробки замовлення - від одного робочого дня до двох. Способи доставки детально описані в розділі сайту "Інформація про доставку". Термін доставки від 1 до 3 діб, залежно від адреси населеного пункту.

·        6.2. При замовленні оптових партій, терміни і методи доставки узгоджуються окремо в кожному конкретному випадку.

·        6.3. Продавець не несе відповідальності за термін доставки замовлення, тому що вони залежать від дій третіх осіб (перевізників).

Права та обов'язки сторін

 • 7.1. Продавець зобов'язаний:
  • виконувати умови цього Договору;
  • виконувати замовлення Покупця у разі здійснення оплати від останнього;
  • передати Покупцеві товар у відповідності з обраним зразком в Інтернет-магазині, оформленим замовленням та умовами цього договору.
  • перевірити якісні і кількісні характеристики товару під час його упаковки на складі Продавця.
 • 7.2. Продавець має право:
  • в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.
 • 7.3. Покупець зобов'язаний:
  • своєчасно оплатити і отримати замовлення на умовах цього договору.
 • 7.4. Покупець має право:
 • оформити замовлення в Інтернет-магазині;
 • вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

Відповідальність сторін

 • 8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.
 • 8.2. Продавець не несе відповідальності за:
  • змінений виробником зовнішній вигляд Товару;
  • за незначне невідповідність кольорової гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно за різної колірної передачі моніторів персональних комп'ютерів окремих моделей;
  • за зміст і правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні замовлення;
  • за затримки та перебої в наданні Послуг (обробки замовлення і доставку товару), які відбуваються з причин, які знаходяться поза сферою його контролю;
  • за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;
  • за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логін та пароль третім особам;
 • 8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном перебувало інша особа) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним засадам моральності.
 • 8.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно перешкоджають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і відвернути розумними способами.
 • 8.5. Сторони докладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

Інші умови

 • 9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в цей договір за умови попередньої публікації його на сайті www.bellidenti.com.ua
 • 9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.
 • 9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцеві свою згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «ПРО захист персональних даних».
 • 9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти) і є фактичною датою укладення Договору купівлі-продажу між Покупцем і Продавцем.
 • 9.5. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.
 • 9.6. Інформація, що надається Покупцем є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків та ін

Термін дії договору

 • 10.1. Цей договір вступає в силу з моменту здійснення Покупцем 100% попередньої оплати (акцепту) замовлення і діє до повного виконання зобов'язань сторонами, за винятком випадків його дострокового розірвання.
 • 10.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів (за виключенням оплати послуги доставки) на картковий рахунок Покупця, зазначений у письмовій заяві.
 • 10.3. Сторони мають право розірвати даний договір в односторонньому порядку, у разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках, передбачених чинним законодавством України.

Реквізити Продавця

ФОП ЛЕСЕЧКО ІРИНА ВАСИЛІВНА

ІПН 3212317782

19715, Черкаська область

с. Гельмязів вулиця Шевченка 12

ПАТ КБ «ПриватБанк»

Рахунок в форматі відповідно до стандарту IBAN 

UA133253210000026004053742004

МФО 325321

Другие статьи